Oferujemy profesjonalne doradztwo oraz reprezentacje przed sądem w sprawach z zakresu prawa rodzinnego – prowadzimy sprawy kompleksowo:

 • doradztwo prawne,
 • sporządzanie wszystkich pism związanych ze sprawą,
 • uczestnictwo w negocjacjach między stronami,
 • reprezentacja przed Sądami wszystkich instancji.

Sprawy o alimenty są prowadzone w ramach rozwodu małżonków ( przeczytaj nasz blog o rozwodach www.sprawy-rozwodowe.info  bądź oddzielnie w przypadku spraw:

 • związków partnerskich,
 • o podwyższenie / obniżenie alimentów,
 • o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Ponadto kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego dotyczące:

 • rozwodu,
 • separacji,
 • podziału majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej,
 • rozliczaniu majątkowy konkubinatu/związku partnerskiego,
 • spraw o władzę rodzicielską,
 • wykonywanie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • spraw o opiekę i kuratelę.